اعضا  اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سرمایه گذاری مسکن و ساخت و ساز کارکنان مجتمع معدنی صنعتی گل گهر سیرجان را پنج نفر از پرسنل و کارکنان این مجتمع به همراه یک نفر بازرس به شرح ذیل تشکیل میدهند که در مجمع عمومی این شرکت  از طریق رای گیری توسط اعضا و سهامداران  محترم انتخاب شده اند.

  

محسن میرزاده - رئیس هیئت مدیره وشاغل در معاونت مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 


 

 

علی پور معصومی - نایب رییس هیئت مدیره وشاغل در مدیریت دفتر فنی  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 

 

 

  

سهیلا امیر ماهانی - عضوهیئت مدیرهوشاغل در مدیریت تعاونی مسکن گل گهر

 

 

 

  

احسان قاسمی نژاد - عضو هیئت مدیرهوشاغل در مدیریت عمرانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 

 

 

  

محمد رضا راشدی- عضو هیئت مدیره وشاغل در مدیریت امور کارکنان ورفاه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 

 

بازرس-موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار 

All Right Reserved

تمامی حقوق محفوظ است.

Template Design:Dima Group