مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری  مسکن و ساخت و ساز کارکنان مجتمع معدنی صنعتی گل گهر سیرجان

مهندس علیرضا وحیدی

اعضا  اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سرمایه گذاری مسکن و ساخت و ساز کارکنان مجتمع معدنی صنعتی گل گهر سیرجان را پنج نفر از پرسنل و کارکنان این مجتمع به همراه یک نفر بازرس به شرح ذیل تشکیل میدهند که در مجمع عمومی این شرکت  از طریق رای گیری توسط اعضا و سهامداران  محترم انتخاب شده اند.

All Right Reserved

تمامی حقوق محفوظ است.

Template Design:Dima Group